Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Tampere • Nokia • Ylöjärvi • Pirkanmaa

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksella paljastaa haitallisten aineiden esiintyvyyden rakenteissa

Ylö-Asbest Oy tarjoaa kokonaisvaltaista asbesti- ja haitta-aine (AHA) kartoitusta koko Pirkanmaalla ammattitaidolla yksityisille, yrityksille, asunto-osakeyhtiöille ja julkishallinnolle.

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tarkoitus on selvittää kohteen rakenteissa, pinnoitteissa ja talotekniikassa esiintyvät haitta-aineet turvallista käyttöä sekä korjaus-, muutos- ja purkutöiden turvallista toteuttamista varten, yksittäisistä tiloista aina laajoihin purku- ja saneerauskohteisiin. Asbestin lisäksi kartoituksella selvitetään esimerkiksi PAH- ja PCB-yhdisteiden ja raskasmetallien kuten lyijyn esiintyvyys. Kartoituksen pohjalta laaditaan raportti, jossa kerrotaan asbestin määrät ja esiintymisalueet. Kartoituksen pohjalta teemme myös toimenpidesuositukset tai purkutyösuunnitelman purkutyön toteuttamiseksi. Lisäksi teemme kokemuksella myös asbestipurkutyön jälkimittaukset sekä pölymittaukset ilmasta ja pinnoilta. Teemme myös betonirakenteista tutkimusnäytteidenotot sekä maa-aineksista ja purettavista rakenteista maanrakennus- (Vna 843/2017) ja kaatopaikkakelpoisuuksien (Vna 331/2013) tutkimukset.

Sisäilmatutkimukset

Tampere • Nokia • Ylöjärvi • Pirkanmaa

Sisäilmatutkimuksella selvitetään sisäilmaan vaikuttavat tekijät

Ylö-Asbest Oy tarjoaa kokonaisvaltaista sisäilmatutkimusta koko Pirkanmaalla ammattitaidolla yksityisille, yrityksille, asunto-osakeyhtiöille ja julkishallinnolle.

Sisäilmatutkimuksessa tehdään ensin ainetta rikkomattomat tarkastelut; aistinvaraiset havainnot, ilmanvaihdon toimivuuden tarkastus, pintakosteusmittaukset sekä sisäilman olosuhdemittaukset (lämpötila, suhteellinen kosteus, hiilidioksidi, paine-ero).

Yleiset sisäilmaongelmatapaukset saattavat vaatia laajoja tutkimuksia ennen kuin ongelman aiheuttaja voidaan osoittaa ja paikallistaa. Kohdekäynnin ja alustavan riskiarvion perusteella arvioidaan, millaisia mahdollisia riskejä rakenneratkaisuihin, materiaaleihin ja ilmanvaihtojärjestelmään liittyy. Näiden tietojen perusteella laaditaan tutkimussuunnitelma ja valitaan sopivat tutkimusmenetelmät. Ongelman aiheuttajan/aiheuttajien tunnistaminen vaatii lähes poikkeuksetta rakennusteknisiä mittauksia, rakenneavauksia, ilmanvaihtuvuuden mittauksia ja/tai mikrobitutkimuksia. Sisäilmatutkimukset voivat sisältää myös sisäilma- tai materiaalinäytteitä, joita ovat mm. mikrobien määritys ilmasta Andersen-keräimellä tai laskeumanäytteellä, mikrobien määritys materiaalinäytteistä sekä haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ilmasta ja materiaalista. Sisäilman epäpuhtauksien mittaaminen saattaa olla perusteltua oireilevien tilan käyttäjien altistumisen arvioinnin tueksi.

Quantifit tiiveystestaukset

Tampere • Nokia • Ylöjärvi • Pirkanmaa

Ylö-Asbest Oy tekee Quantifit tiiveystestaukset ammattitaidolla

Purku- ja teollisuustöissä hengityssuojaimien käyttö vaatii huolellisuutta ja suojaimien säännöllistä huoltoa. Ylö-Asbest Oy tekee valtuutettuna Quantifit hengityssuojainten tiiveysmittaajana mittaukset asbesti- ja pölysaneeraus- sekä vahinkosaneerausalalla, pelastustoimessa ja teollisuudessa. Mittauksien yhteydessä on saatavissa hengityssuojainten tyypillisimmät varaosat. Mittaukset aloitetaan toukokuun -19 aikana, ennakkovarauksia otetaan jo vastaan kartoittajiemme toimesta.
Quantifit mittaa CNP-teknologialla (Kontrolloitu alipaine) maskin tiiveyden hengitysuojaimen vuodosta nopeasti ja luotettavasti, ilman käyttäjälle aiheutuvaa stressiä ja paineita.
Muistathan, että asbestityössä käytettävät suojaimet tulee lain mukaan mitata vuosittain.

Lisätietoja ja hinnat maahantuojan sivuilta: ASTQ Oy / Quantifit