SISÄILMATUTKIMUKSET

Ylö-Asbest Oy tarjoaa ammattitaidolla toteutetut sisäilmatutkimukset Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla.

Sisäilmatutkimuksella selvitetään sisäilmaan vaikuttavat tekijät

Sisäilmatutkimuksessa tehdään ensin ainetta rikkomattomat tarkastelut; aistinvaraiset havainnot, ilmanvaihdon toimivuuden tarkastus, pintakosteusmittaukset sekä sisäilman olosuhdemittaukset (lämpötila, suhteellinen kosteus, hiilidioksidi, paine-ero).

Yleiset sisäilmaongelmatapaukset saattavat vaatia laajoja tutkimuksia ennen kuin ongelman aiheuttaja voidaan osoittaa ja paikallistaa.


Kohdekäynnin ja alustavan riskiarvion perusteella arvioidaan, millaisia mahdollisia riskejä rakenneratkaisuihin, materiaaleihin ja ilmanvaihtojärjestelmään liittyy.

Näiden tietojen perusteella laaditaan tutkimussuunnitelma ja valitaan sopivat tutkimusmenetelmät. Ongelman aiheuttajan/aiheuttajien tunnistaminen vaatii lähes poikkeuksetta rakennusteknisiä mittauksia, rakenneavauksia, ilmanvaihtuvuuden mittauksia ja/tai mikrobitutkimuksia.

Sisäilmatutkimukset voivat sisältää myös sisäilma- tai materiaalinäytteitä, joita ovat mm. mikrobien määritys ilmasta Andersen-keräimellä tai laskeumanäytteellä, mikrobien määritys materiaalinäytteistä sekä haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ilmasta ja materiaalista. Sisäilman epäpuhtauksien mittaaminen saattaa olla perusteltua oireilevien tilan käyttäjien altistumisen arvioinnin tueksi.

    Olen kiinnostunut seuraavista palveluista:

    Tiedostot (voit halutessasi lisätä tähän valokuvia kohteesta)

    Haluan, että minuun otetaan yhteyttä: