PÖLYTÖN PURKU
Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla

Pölytön purku soveltuu normaalien rakennusmateriaalien tavanomaisiin purkutöihin esim. asuinhuoneistoissa, tai kohteissa, joissa pölyä tuottava työ on suoritettava haittaamatta tilojen muuta käyttöä esimerkiksi sairaaloissa ja teollisuudessa. Yleisesti pölyttömässä purussa mukaillaan asbestityössä käytettyjä pölynhallinnan työmenetelmiä.

Tavanomaisia työstettäessä tai purettaessa pölyä tuottavia rakennusmateriaaleja ovat esimerkiksi betoni ja erilaiset laastit, levyt ja -tasoitteet, puu, sekä eristemateriaalit. Betoni ja laastit sisältävät sementtiä ja kvartsia, kipsilevyt kipsiä ja liitua, puumateriaalit mm. erilaisia hartseja, eristemateriaalit mm. mineraali- ja lasikuituja.

Myös tavanomaisille työstettäessä pölyäville rakennusmateriaaleille on määritelty pölyaltistuman HTP-arvot (haitalliseksi tunnettu pitoisuus) aineittain. Esimerkiksi kvartsi-hienopölylle on määritelty HTP-arvo 0,05 mg/ m3 (8h). Kvartsi aiheuttaa keuhkosairauksia, ammattitautina on silikoosi.

Normaaleille purkupölyille altistutaan pääasiassa hengitysilman välityksellä. Työntekijän ja työtilan ulkopuolisten alueiden altistavat HTP-arvot voidaan alittaa käyttäen kohdeimulaitteistoa ja/tai tilakohtaista suodattavaa ilmastointikonetta, sekä henkilökohtaisin suojavälinein.

    Olen kiinnostunut seuraavista palveluista:

    Tiedostot (voit halutessasi lisätä tähän valokuvia kohteesta)

    Haluan, että minuun otetaan yhteyttä: