HAITTA-AINEPURKUTYÖT
Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla

Haitta-aineita käsitellään, työstetään ja puretaan erilaisten velvoittavien ohjeiden mukaisesti (velvoittavat Ratu-Ohjeet). Yleisesti ohjeissa mukaillaan asbestityössä vaadittavia pölynhallinnan työmenetelmiä, jossa työntekijöiden ja ilmastointikaluston suodatinvaatimukset vaihtelevat. Velvoittavia ohjeita ovat mm. Ratu 82–0381, kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku, osastointimenetelmä. Ratu 82–0383, Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkumenetelmät. Purettu haitta-aine toimitetaan jätteen vastaanottajalle tyypillisesti vaarallisena jätteenä.

Haitta-aineet

Haitta-aineilla tarkoitetaan elotonta ainetta, kuten PAH-yhdisteet, kyllästetty puu, raskasmetallit, tai elollista kuten homeet ja bakteerit.
Kivihiiliterva sisältää polyaromaattisia hiilivetyjä, PAH-pitoista tervaa on käytetty vedeneristeenä vanhoissa rakennuksissa ja käytetään edelleen kyllästeenä mm. puisissa sähköpylväissä.

PAH-yhdisteet ovat syöpävaarallisia aineita. CCA-kyllästeen käyttö kiellettiin vuonna 2006 EU:ssa myrkyllisyytensä vuoksi ja se korvattiin osin PAH-pitoisilla tervakyllästeillä, jotka ovat luonnolle haitattomampia.

Muun muassa vanhat väriaineet ja loistevalaisimet sisältävät raskasmetalleja. Raskasmetallit ovat yleisesti haitallisia tai myrkyllisiä ihmiselle ja luonnolle. Kosteusvaurioissa vesi voi mahdollistaa liiallisen homeiden ja/tai bakteerien kasvun. Sisätilojen kosteusvauriot aiheuttavat tyypillisesti sisäilmahaittaa, itiöt allergisoivat, niiden aineenvaihduntatuotteet ovat mahd. myrkyllisiä.

Haitta-aineille altistutaan pääasiassa hengitysilman ja ihokontaktin välityksellä, havaitsematonta altistumista on tyypillisesti vaikea välttää. Kuitenkin esim. seinän hionnassa, on altistumisen estämiseksi maalipintojen raskasmetallien, sekä laastin kvartsi- ja sementtipölyltä suojauduttava asianmukaisella hengityssuojaimella ja käytettävä kohdeimulaitteistoa ja/tai tilakohtaista suodattavaa ilmastointikonetta.

    Olen kiinnostunut seuraavista palveluista:

    Tiedostot (voit halutessasi lisätä tähän valokuvia kohteesta)

    Haluan, että minuun otetaan yhteyttä: