ASBESTIPURKUTYÖT
Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla

Lähtökohtaisesti kaikki rakennuksen sisäpuoleiset asbestipurkutyöt tehdään osastointimenetelmällä. Osastointimenetelmällä tehtävää asbestityön laatua valvotaan jatkuvasti paine-eroa mittaamalla.

Ennen työmaan luovutusta työhygieenisyyden laatu varmistetaan aina aggressiivisella ilmamittauksella. Purettu asbestipitoinen materiaali toimitetaan merkittynä ja pakattuna jätteen vastaanottajalle asbestijätteenä.

Määräävä Asbestilaki

Asbestipitoisia materiaaleja käsitellään, työstetään ja puretaan asbestityöstä säädetyn lain (684/2015), valtioneuvoston asetuksen (798/2015) sekä ohjaavien ohjeiden, kuten Ratu 82-0347, mukaisesti asbestinpurkutyöluvan omaavan toimijan ja rekisteröidyn henkilöpätevyyden toimesta. Asbestipurkutyöluvan haltija toimittaa ennakkoilmoituksen ja työturvallisuussuunnitelman paikalliselle työsuojeluviranomaiselle mielellään 7 päivää ennen asbestipurkutöiden aloittamista.

Mitä on asbesti?

Asbestilla tarkoitetaan eräitä kuitumaisia silikaattimineraaleja, jotka esiintyvät tietyn kokoisina. Asbestille on ominaista mekaaninen ja kemiallinen kestävyys, sekä pölyävyys käsiteltäessä ja purettaessa. Asbestin käyttö rakentamisessa oli huipussaan 1960–70-lukujen vaihteessa, käyttö lopetettiin ja säädettiin luvanvaraiseksi vuonna 1988, asbestin esiintyminen on mahdollista ennen vuotta 1994 rakennetussa kiinteistössä.

Asbestille altistutaan hengitysilman välityksellä, keuhkosairauksia voi ehkäistä välttämällä altistumista, suojautumalla asianmukaisesti ja toimimalla hankkimansa tiedon tai ammattitaidon mukaisesti. Asbestipöly ei ole aistein havaittava, keuhkot eivät kipeydy asbestipölystä nopeasti.

Normaaleissa kotiolosuhteissa asbestivaaraa ei ole tarpeen huomioida, vaikka pienintä altistumista sairastumiseen ei tunneta. Sairastuminen edellyttää lähes aina toistuvan ja pitkäkestoisen altistumisen, asbestisairaus on ammattitauti.

    Olen kiinnostunut seuraavista palveluista:

    Tiedostot (voit halutessasi lisätä tähän valokuvia kohteesta)

    Haluan, että minuun otetaan yhteyttä: