Asbestikartoitus

Tampere • Nokia • Ylöjärvi

Asbestikartoituksella selvitetään asbestin esiintyminen

Asbestikartoituksen tarkoitus on varmistaa, ettei purettavassa kohteessa ole tutkimatonta asbestia. Tyypillisesti kartoitamme samalla myös muut haitta-aineet. Asbestikartoituksen pohjalta laaditaan raportti, jossa kerrotaan asbestin määrät ja esiintymisalueet. Kartoituksen pohjalta teemme myös toimenpidesuositukset tai purkutyösuunnitelman asbestipurkutyön toteuttamiseksi.

Epäiletkö rakennuksessasi olevan asbestia? Ota meihin yhteyttä ja tilaa asbestikartoitus!

Haitta-ainekartoitus

Tampere • Nokia • Ylöjärvi

Asbesti- ja haitta-aine kartoitus paljastaa haitallisten aineiden esiintyvyyden rakenteissa

Haitta-ainekartoituksella selvitetään esimerkiksi lyijyn ja PAH-yhdisteiden esiintyvyys. Haitta-ainekartoitus tehdään tyypillisesti asbestikartoituksen yhteydessä. Kuten asbestikartoituksessa, haitta-ainekartoituksessa on tarkoituksena selvittää muiden haitta-aineiden määrät ja esiintyvyys rakennuksen rakenteissa. Muita rakennuksissa esiintyviä haitta-aineita voi olla esimerkiksi PAH-yhdisteet, PCB, kreosootti, lyijy ja mikrobit. Teemme purettavista rakenteista myös maanrakennus- (Vna 843/2017) ja kaatopaikkakelpoisuuksien (Vna 331/2013) tutkimukset. Kartoituksessa arvioidaan haitta-aineiden vaarallisuus rakennuksen peruskäytön tai purkutyön osalta. Kartoituksesta laaditaan raportti, jonka pohjalta tehdään purkusuunnitelmat tai muut toimenpidesuositukset.