ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUKSET

Ylö-Asbest Oy tarjoaa kokonaisvaltaiset asbesti- ja haitta-aine (AHA) kartoitukset sekä sisäilmatutkimukset koko Pirkanmaalla ammattitaidolla yksityisille, yrityksille, asunto-osakeyhtiöille ja julkishallinnolle.

Mistä tunnistat ammattitaitoisen asbestikartoittajan?

Asbestikartoittajan tulee tietää ja osata soveltaa käytännössä

 • asbestiin liittyvä lainsäädäntö
 • asbestin terveysvaikutukset ja altistumiseen liittyvät riskit
 • asbestin tärkeimmät käyttötavat
 • asbestin tunnistamisen menetelmät
 • näytteidenotto

Kartoituksessa tulee ottaa huomioon rakennusten ikä, käyttötarkoitus sekä perusrakenteiden lisäksi eräät paloturvallisuuteen ja arkkitehtonisiin ratkaisuihin liittyvät asbestin erityiskäyttötavat.

Onnistunut asbestikartoitus

Asbestikartoitus on ammattilaisen työtä - varmistathan työtä tilatessasi, että saat tutkimuksen sertifioidulta asbesti- ja haitta-aineasiantuntijalta (AHA-asiantuntija), joka osaa laatia selkeän raportin.

Eurofins-sertifioitu tutkija on aina löydettävissä ja tietokannoista jäljitettävissä.

Tutustu ja tarkista ammattilaiset sertifikaattihaku.fi -sivustolta.

Alan ammattilainen tekee yhteistyötä vai akkreditoitujen testilaboratorioiden kanssa - ammattilainen tietää käytännöt mistä saa päteviä ja laadukkaita analyysipalveluja ja miten näytteet otetaan.

Sertifioitu asiantuntija

Kartoituksen tekee Eurofins Expert Servicen sertifioima AHA-asiantuntija.

Asbestinäytteet

Asbestinäytteet ottaa sertifioitus AHA-asiantuntija.

Akkreditoitu laboratorio

Luotettava, tunnettu testauslaboratorio analysoi näytteet.

Asbesti- ja haitta-ainetutkimus paljastaa haitallisten aineiden esiintyvyyden rakenteissa

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tarkoitus on selvittää kohteen rakenteissa, pinnoitteissa ja talotekniikassa esiintyvät haitta-aineet turvallista käyttöä sekä korjaus-, muutos- ja purkutöiden turvallista toteuttamista varten, yksittäisistä tiloista aina laajoihin purku- ja saneerauskohteisiin.


Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista.
 Asbestikartoitus on dokumentoitava ja se on luovutettava asbestipurkutyöhön ryhtyvän työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan käyttöön.Vna 798/2015

Asbestin lisäksi kartoituksella selvitetään esimerkiksi PAH- ja PCB-yhdisteiden ja raskasmetallien kuten lyijyn esiintyvyys. Kartoituksen pohjalta laaditaan raportti, jossa kerrotaan asbestin määrät ja esiintymisalueet. Kartoituksen pohjalta teemme myös toimenpidesuositukset tai purkutyösuunnitelman purkutyön toteuttamiseksi.

Lisäksi teemme kokemuksella myös asbestipurkutyön jälkimittaukset sekä pölymittaukset ilmasta ja pinnoilta. Teemme myös betonirakenteista tutkimusnäytteidenotot sekä maa-aineksista ja purettavista rakenteista maanrakennus- (Vna 843/2017) ja kaatopaikkakelpoisuuksien (Vna 331/2013) tutkimukset.

  Olen kiinnostunut seuraavista palveluista:

  Tiedostot (voit halutessasi lisätä tähän valokuvia kohteesta)

  Haluan, että minuun otetaan yhteyttä: